Zilte teelt en onderzoek langs de waddenkust en verder!

 

Stichting De Zilte Smaak is onderdeel van het Europese Interreg project SalFar. Samen met diverse wetenschappelijke organisaties en onderzoeksbureaus zijn we op zoek naar de mogelijkheden van zilte teelt langs de kustlijn vanaf Engeland tot en met Zweden. Een groot deel van deze lijn wordt gevormd door onze waddenkust. 


Partners

De in SalFar participerende partijen vertegenwoordigen een breed palet. Van (semi-)
wetenschappelijke instellingen, via agri-instituten naar partijen zoals wij, die heel dicht op de
consument/eindgebruiker en de marketing een communicatiekant van zilte teelt zitten. 

Doel

Het uiteindelijk doel van het Salfar-traject is de weg bereiden van integratie van zilte teelt in de
reguliere agrarische bedrijfsvoering en het ontginnen van de consumentenmarkt.

 

De rol van De Zilte Smaak zilt weliswaar dicht bij de consument en mark, tegelijkertijd leveren we binnen SalFar een bijdrage aan het opbouwen van kennis vanuit onze plek als 'Fieldlab'.

Meetings

Er zijn periodiek meetings met de partners om de ervaringen en huidige stand van zaken met elkaar te delen en de volgende fase van de actiepakketten te bespreken. 

 

Kijk op de website van SalFar om het hele project te volgen!