Wat doet de stichting?

De Stichting De Zilte Smaak is in januari 2017 opgericht. Vanuit het perspectief van het verziltende landschap door de stijgende zeewaterspiegel, is het doel van onze stichting om op Terschelling als voorbeeldlocatie op duurzame wijze zilte en zilt resistente gewassen te kweken, de kennis hierover op te bouwen en te delen en deze gewassen en hun mogelijkheden bekend te maken, allereerst onder de vele bezoekers van Terschelling. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met lokale (horeca)ondernemers.

 

Ten behoeve van het realiseren van deze doelstelling exploiteert Stichting De Zilte Smaak een (proef)veld gericht op het ontwikkelen en promoten van zilte teelten en met behulp van de opbrengst van het veld ontwikkelen/vervaardigen van consumentenproducten. In de komende jaren wordt bovendien samenwerking gezocht met horeca-partners op het eiland, die in ruil voor hun donatie zilte groenten krijgen om mee te experimenteren in de ontwikkeling van producten en gerechten. Deze kennis en ervaring komt ten gunste van Stichting De Zilte Smaak en de lokale gemeenschap op Terschelling. Stichting De Zilte Smaak tot en met 2021 onderdeel van het InterReg-project SalFar en ontvangen we ondersteuning vanuit het Iepen Mienskipfûns van de Provincie Fryslan. Op de besteding van de gelden wordt toegezien door een financieel dienstverleningsbureau. Dit bureau verzorgt jaarlijks een jaarrekening. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de donateurs via het publiceren van een jaarverslag.

 

Onze mensen

Het bestuur van Stichting De Zilte Smaak werd in 2020 gevormd door:

Gerard Cupido, secretaris

Roelof de Jager, financieel toezichthouder

Gerry Visser, communicatie en voorzitter ad interim
Arjan Berkhuysen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door: 

Ria Laanstra, productontwikkeling

Flang Cupido, productontwikkeling

Hans Wilmink, projectbegeleiding

Anne Mast, veldwerkzaamheden

  

Daarnaast is er voor de teeltwerkzaamheden professionele ondersteuning in de persoon van Alco de Jong (akkerbouwer) en wordt voor het zwaardere veldwerk een beroep gedaan op een loonwerker op Terschelling. Alle bestuursleden bij het project zijn onbezoldigd actief voor de stichting. Wel doet de stichting een beroep op enkele experts van buitenaf om het project te ondersteunen. Deze experts worden betaald voor de bijdrage die ze aan Stichting De Zilte Smaak leveren. Het gaat daarbij om teeltondersteuning en projectmanagement.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@deziltesmaak.nl of kijk op onze Facebookpagina.

Stichting De Zilte Smaak, Tordelenweg 7, 8896 JK Hoorn - Terschelling.

RSIN-nummer: 857184921

 

Aanvullende informatie

Download
Thesis_Joke_Janson_2646882.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB
Download
Beleidsplan De Zilte Smaak 2020-2022
Beleidsplan 2020-2022.pdf
Adobe Acrobat document 167.3 KB
Download
Jaarrekening De Zilte Smaak 2018
jaarrekening Stichting de Zilte Smaak 20
Adobe Acrobat document 576.1 KB
Download
Jaarverslag 2020 De Zilte Smaak
Jaarverslag 2020 De Zilte Smaak def.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB